2019/02/10

5. BidaiakIRAKURMENA
HELBURUA: Eguneko gertakariei buruzko testuak irakurri egunkari eta aldizkarietan eta testuaren esanahi orokorraz jabetu. Testuinguruaz baliaturik, hitz ezezagunen esanahia asmatu, eta esaldien esanahia ulertzeko gai izan.
 • Bidaiatzeko aholkuak
 • Bakarrik bidaiatzeak...
ENTZUMENA
HELBURUA: Irrati-emanaldi batean puntu nagusiak ulertu. Bidaien inguruko hiztegiaz jabetu.
 • Aerofobia

 • Aire kontrolatzaileak
 • Kerman bidaia agentzian
Transkripzioa
IDAZMENA 
HELBURUA: Gutun formala nola idatzi behar den ikasi. Eskaera, kexa, erreklamazioa eta abar nola egin, nori zuzendu...ikasi.
 • Gutun formala. Erreklamazioa idatzi
MINTZAMENA
HELBURUA: Testu idatzien pasarteak sinpleki ahoz kontatu, jatorrizko hitzak eta ordena erabiliz. Ahozko kontaketa egin, lokailuak eta antolatzaileak erabiliz. Aurrez aurreko elkarrizketa sinpleak hasi, mantendu eta amaitzeko gai izan.
 • Aerofobia
 • Bidaiatzeko aholkuak
GRAMATIKA GAITASUNAK
 • Ahalera
 • -tzerik nominalizazioa
 • Gutunak nola idatzi.

2019/01/18

4. Aisialdia


IRAKURMENA
HELBURUAK:  Testuinguruaz baliaturik hitz ezezagunen esanahia asmatu. Egunkariko artikulu laburren puntu nagusiak ulertu. Irakurmen gramatikala landu. 
 • Planak 
 • Trivial pursuit
 • Best Sellerrak zine aretoetan
 • Eneko Sagardoi
 • Euskal zinema 2018an
ENTZUMENA
HELBURUAK: Gustuak identifikatu. Irrati/ telebistako grabazioen informazio nagusia identifikatu. Eguneroko elkarrizketak ulertu.

 • Alfred Hitchcock
 • Donostiako zinemaldia 2018

MINTZAMENA
HELBURUAK: Esperientziak eta iritziak kontatu. Aurrez aurreko elkarrizketa hasi, mantendu eta amaitu. Eztabaidan jardun
 • Eta aisian zer? Inkesta
 • Mahai jokoak
 • Bakarrizketa
 • Elkarrizketa
IDAZMENA
HELBURUAK:Esperientziak eta iritziak idatziz kontatu. Lokailuak modu egokian erabili.
 • Filmari buruzko iritzia eman
GRAMATIKA GAITASUNAK
 • Mugagabea
 • Lokailuak